Opsummer enhver tekst med AI

TL;DR AI: For lang; ikke læste, hjælper dig med at opsummere enhver tekst til kortfattet, let at fordøje indhold, så du kan frigøre dig fra overbelastning af information.

Eksempler

Resumé
Teksten fortæller om passionen for programmering siden dens begyndelse, erfaringer med at skabe webprojekter og hvordan begrebet succes har udviklet sig over tid. Den nævner, hvordan Yout.com-projektet ændrede forfatterens liv, og udforsker tanker om succes, aktuelle projekter og stræben efter meningsfuld præstation. Jalousifølelser over projekter, der ikke genererer indtægter, og spørgsmålet om, hvorvidt de får tid nok til at vokse, behandles også.
Resumé
Betelgeuse er en rød superkæmpestjerne placeret i stjernebilledet Orion, der er en af de største og klareste stjerner, der er synlige fra Jorden. Det er tæt på slutningen af sin livscyklus, efter at have opbrugt sit kernebrintbrændstof og begyndt at fusionere helium til tungere grundstoffer, og det menes at være forløberen til en strålende supernovabegivenhed. Astronomer har brugt forskellige teknikker til at studere Betelgeuses overfladeegenskaber, temperaturvariationer og andre egenskaber, og i slutningen af 2019 og begyndelsen af 2020 oplevede den en usædvanlig betydelig dæmpningsbegivenhed. Dette har ført til spekulationer om, at det kan være på nippet til at blive supernova, og at studere dens eventuelle supernovaeksplosion vil give værdifuld indsigt i de sene stadier af stjernernes udvikling.
Resumé
Lineær algebra er en gren af matematikken, der beskæftiger sig med lineære ligninger, lineære kort, vektorrum og matricer. Det bruges til at modellere naturfænomener og til effektivt at beregne med sådanne modeller. Gaussisk eliminering er en procedure til løsning af simultane lineære ligninger, som først blev beskrevet i en gammel kinesisk matematisk tekst og senere udviklet i Europa af René Descartes, Leibniz og Gabriel Cramer.