Sammanfatta vilken text som helst med AI

TL;DR AI: För lång; inte läste, hjälper dig att sammanfatta all text till kortfattat, lättsmält innehåll så att du kan befria dig från informationsöverbelastning.

Exempel

Sammanfattning
Texten berättar om passionen för programmering sedan dess början, erfarenheter av att skapa webbprojekt och hur begreppet framgång har utvecklats över tid. Den nämner hur Yout.com-projektet förändrade författarens liv och utforskar tankar om framgång, aktuella projekt och strävan efter meningsfull prestation. Även känslor av avundsjuka över projekt som inte genererar inkomster och frågan om de får tillräckligt med tid att växa tas upp.
Sammanfattning
Betelgeuse är en röd superjättestjärna som ligger i stjärnbilden Orion som är en av de största och ljusaste stjärnorna som är synliga från jorden. Det är nära slutet av sin livscykel, efter att ha uttömt sitt kärnvätebränsle och börjat smälta helium till tyngre grundämnen, och tros vara föregångaren till en lysande supernovahändelse. Astronomer har använt olika tekniker för att studera Betelgeuses ytegenskaper, temperaturvariationer och andra egenskaper, och i slutet av 2019 och början av 2020 upplevde den en ovanligt betydande dämpningshändelse. Detta har lett till spekulationer om att det kan vara på gränsen till att bli supernova, och att studera dess eventuella supernovaexplosion kommer att ge värdefull inblick i de sena stadierna av stjärnutvecklingen.
Sammanfattning
Linjär algebra är en gren av matematiken som behandlar linjära ekvationer, linjära kartor, vektorrum och matriser. Det används för att modellera naturfenomen och för att effektivt beräkna med sådana modeller. Gaussisk eliminering är en procedur för att lösa samtidiga linjära ekvationer som först beskrevs i en gammal kinesisk matematisk text och som senare utvecklades i Europa av René Descartes, Leibniz och Gabriel Cramer.