Oppsummer enhver tekst med AI

TL;DR AI: For lang; ikke leste, hjelper deg med å oppsummere tekst til kortfattet innhold som er lett å fordøye, slik at du kan frigjøre deg fra overbelastning av informasjon.

Eksempler

Sammendrag
Teksten snakker om lidenskapen for programmering siden starten, erfaringer med å lage nettprosjekter og hvordan konseptet suksess har utviklet seg over tid. Den nevner hvordan Yout.com-prosjektet endret forfatterens liv, og utforsker tanker om suksess, nåværende prosjekter og jakten på meningsfull prestasjon. Følelser av sjalusi over prosjekter som ikke genererer inntekter og spørsmålet om de får nok tid til å vokse, tas også opp.
Sammendrag
Betelgeuse er en rød superkjempestjerne som ligger i stjernebildet Orion som er en av de største og lyseste stjernene som er synlig fra jorden. Det er nær slutten av livssyklusen, etter å ha brukt opp kjernen av hydrogenbrensel og begynt å smelte sammen helium til tyngre grunnstoffer, og antas å være forløperen til en strålende supernovahendelse. Astronomer har brukt forskjellige teknikker for å studere Betelgeuses overflateegenskaper, temperaturvariasjoner og andre egenskaper, og på slutten av 2019 og begynnelsen av 2020 opplevde den en uvanlig betydelig dimming. Dette har ført til spekulasjoner om at det kan være på randen av å bli supernova, og å studere dens eventuelle supernovaeksplosjon vil gi verdifull innsikt i de sene stadiene av stjernenes utvikling.
Sammendrag
Lineær algebra er en gren av matematikken som omhandler lineære ligninger, lineære kart, vektorrom og matriser. Den brukes til å modellere naturfenomener og til å beregne effektivt med slike modeller. Gaussisk eliminering er en prosedyre for å løse simultane lineære ligninger som først ble beskrevet i en gammel kinesisk matematisk tekst og senere utviklet i Europa av René Descartes, Leibniz og Gabriel Cramer.