Сумирајте кој било текст со вештачка интелигенција

TL;DR AI: Премногу долго; не прочитав, ви помага да го сумирате секој текст во концизна, лесно сварлива содржина за да можете да се ослободите од преоптоварување со информации.

Примери

Резиме
Текстот зборува за страста за програмирање уште од нејзините почетоци, искуствата со креирање веб-проекти и како концептот на успех еволуирал со текот на времето. Се споменува како проектот Yout.com го променил животот на авторот и ги истражува размислувањата за успехот, тековните проекти и стремежот кон значајни достигнувања. Се решаваат и чувствата на љубомора поради проекти кои не генерираат приход и прашањето дали им е дадено доволно време да растат.
Резиме
Бетелгез е црвена суперџин ѕвезда која се наоѓа во соѕвездието Орион, која е една од најголемите и најсјајните ѕвезди видливи од Земјата. Тој е блиску до крајот на својот животен циклус, откако го исцрпи своето јадро водородно гориво и почна да спојува хелиум во потешки елементи и се верува дека е претходник на брилијантен настан на супернова. Астрономите користеа различни техники за проучување на површинските карактеристики, температурните варијации и други својства на Бетелгез, а кон крајот на 2019 и почетокот на 2020 година, тој доживеа невообичаено значајно затемнување. Ова доведе до шпекулации дека можеби е на работ да стане супернова, а проучувањето на нејзината евентуална експлозија на супернова ќе обезбеди вреден увид во доцните фази на ѕвездената еволуција.
Резиме
Линеарната алгебра е гранка на математиката која се занимава со линеарни равенки, линеарни карти, векторски простори и матрици. Се користи за моделирање на природни феномени и за ефикасно пресметување со такви модели. Гаусовата елиминација е постапка за решавање на симултани линеарни равенки која првпат била опишана во древен кинески математички текст, а подоцна развиена во Европа од Рене Декарт, Лајбниц и Габриел Крамер.