Resume calquera texto con AI

TL;DR AI: Demasiado tempo; non lin, axúdache a resumir calquera texto en contido conciso e fácil de dixerir para que poidas liberarte da sobrecarga de información.

Exemplos

Resumo
O texto fala da paixón pola programación desde os seus inicios, das experiencias na creación de proxectos web e de como o concepto de éxito foi evolucionando ao longo do tempo. Menciona como o proxecto Yout.com cambiou a vida do autor e explora pensamentos sobre o éxito, os proxectos actuais e a procura de logros significativos. Tamén se abordan os sentimentos de celos polos proxectos que non xeran ingresos e a cuestión de se lles dá tempo suficiente para medrar.
Resumo
Betelgeuse é unha estrela superxigante vermella situada na constelación de Orión que é unha das estrelas máis grandes e brillantes visibles desde a Terra. Está preto do final do seu ciclo de vida, xa que esgotou o seu núcleo de hidróxeno e comezou a fundir helio en elementos máis pesados, e crese que é o precursor dun evento de supernova brillante. Os astrónomos utilizaron varias técnicas para estudar as características da superficie de Betelgeuse, as variacións de temperatura e outras propiedades, e a finais de 2019 e principios de 2020, experimentou un evento de escurecemento inusualmente significativo. Isto levou a especular que podería estar a piques de converterse en supernova, e estudar a súa eventual explosión de supernova proporcionará información valiosa sobre as últimas etapas da evolución estelar.
Resumo
A álxebra lineal é unha rama das matemáticas que se ocupa de ecuacións lineais, mapas lineais, espazos vectoriais e matrices. Utilízase para modelar fenómenos naturais e para calcular eficientemente con tales modelos. A eliminación gaussiana é un procedemento para resolver ecuacións lineais simultáneas que foi descrito por primeira vez nun antigo texto matemático chinés e desenvolvido posteriormente en Europa por René Descartes, Leibniz e Gabriel Cramer.