Vat elke tekst samen met AI

TL;DR AI: te lang; niet gelezen, helpt u elke tekst samen te vatten in beknopte, gemakkelijk te verteren inhoud, zodat u uzelf kunt bevrijden van een overdaad aan informatie.

Voorbeelden

Samenvatting
De tekst vertelt over de passie voor programmeren sinds het begin, ervaringen met het maken van webprojecten en hoe het concept van succes in de loop van de tijd is geëvolueerd. Het vermeldt hoe het Yout.com-project het leven van de auteur heeft veranderd, en onderzoekt gedachten over succes, huidige projecten en het nastreven van zinvolle prestaties. Ook jaloeziegevoelens over projecten die geen inkomsten opleveren en de vraag of ze voldoende tijd krijgen om te groeien komen aan bod.
Samenvatting
Betelgeuze is een rode superreus in het sterrenbeeld Orion, een van de grootste en helderste sterren die zichtbaar zijn vanaf de aarde. Het is bijna aan het einde van zijn levenscyclus, nadat het zijn kernwaterstofbrandstof heeft uitgeput en helium is gaan samensmelten tot zwaardere elementen, en wordt verondersteld de voorloper te zijn van een briljante supernova-gebeurtenis. Astronomen hebben verschillende technieken gebruikt om de oppervlaktekenmerken, temperatuurvariaties en andere eigenschappen van Betelgeuse te bestuderen, en eind 2019 en begin 2020 beleefde het een ongewoon significante dimgebeurtenis. Dit heeft geleid tot speculaties dat het op het punt staat om supernova te worden, en het bestuderen van de uiteindelijke supernova-explosie zal waardevol inzicht verschaffen in de late stadia van de evolutie van sterren.
Samenvatting
Lineaire algebra is een tak van de wiskunde die zich bezighoudt met lineaire vergelijkingen, lineaire afbeeldingen, vectorruimten en matrices. Het wordt gebruikt om natuurlijke fenomenen te modelleren en om efficiënt met dergelijke modellen te rekenen. Gaussiaanse eliminatie is een procedure voor het oplossen van gelijktijdige lineaire vergelijkingen die voor het eerst werd beschreven in een oude Chinese wiskundige tekst en later in Europa werd ontwikkeld door René Descartes, Leibniz en Gabriel Cramer.