هر متنی را با هوش مصنوعی خلاصه کنید

TL;DR AI: خیلی طولانی است. نخوانده ام، به شما کمک می کند هر متنی را در محتوای مختصر و قابل هضم خلاصه کنید تا بتوانید خود را از اضافه بار اطلاعات رها کنید.

مثال ها

خلاصه
متن در مورد اشتیاق به برنامه نویسی از آغاز آن، تجربیات ایجاد پروژه های وب و چگونگی تکامل مفهوم موفقیت در طول زمان صحبت می کند. این نشان می‌دهد که چگونه پروژه Yout.com زندگی نویسنده را تغییر داده است، و افکار مربوط به موفقیت، پروژه‌های فعلی و پیگیری دستاوردهای معنادار را بررسی می‌کند. احساس حسادت نسبت به پروژه هایی که درآمدزایی ندارند و این سوال که آیا زمان کافی برای رشد به آنها داده می شود نیز مورد توجه قرار می گیرد.
خلاصه
Betelgeuse یک ستاره ابرغول سرخ واقع در صورت فلکی شکارچی است که یکی از بزرگترین و درخشان ترین ستاره های قابل مشاهده از زمین است. این در نزدیکی پایان چرخه زندگی خود است، زیرا سوخت هیدروژن هسته خود را تمام کرده و شروع به ترکیب هلیوم به عناصر سنگین تر کرده است و اعتقاد بر این است که پیشروی یک رویداد ابرنواختری درخشان است. ستاره شناسان از تکنیک های مختلفی برای مطالعه ویژگی های سطح، تغییرات دما و سایر خواص Betelgeuse استفاده کرده اند و در اواخر سال 2019 و اوایل سال 2020، یک رویداد کم نور غیرمعمول قابل توجه را تجربه کرد. این به گمانه زنی هایی منجر شده است که ممکن است در آستانه تبدیل شدن به ابرنواختر باشد و مطالعه انفجار ابرنواختری نهایی آن بینش ارزشمندی را در مورد مراحل پایانی تکامل ستاره ای ارائه می دهد.
خلاصه
جبر خطی شاخه ای از ریاضیات است که به معادلات خطی، نقشه های خطی، فضاهای برداری و ماتریس ها می پردازد. برای مدل‌سازی پدیده‌های طبیعی و محاسبه کارآمد با چنین مدل‌هایی استفاده می‌شود. حذف گاوسی روشی برای حل معادلات خطی همزمان است که ابتدا در یک متن ریاضی باستانی چینی توصیف شد و بعداً توسط رنه دکارت، لایبنیتس و گابریل کرامر در اروپا توسعه یافت.